Om Buddhistforbundet

Her kan du melde deg inn i Buddhistforbundet som er et registrert trossamfunn med over 14.000 medlemmer. Medlemskap i Buddhistforbundet utløser bl.a. at vi får offentlig tilskudd fra stat og kommune for deg på ca kr 1000 pr. år i gjennomsnitt. (Kommunetilskuddet varierer mye fra kommune til kommune.) Du får også fordeler og rettigheter som medlem. Det gjøres oppmerksom på at staten krever at man bare kan være medlem av ett tros- eller livssynssamfunn av gangen slik at hvis du allerede er medlem et annet sted, må du sende utmelding dit før du melder deg inn i Buddhistforbundet. Du kan sjekke din status i Brønnøysundregistrene ved å ringe 75007500. Etter innmelding vil du etter noe tid motta en innmeldingsattest I posten.

Om Underskrift